Curriculumudvikling gennem aktionsforskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har fokus på udvikling af sygeplejestuderendes analytiske kompetencer specielt i begyndelse af uddannelsen. Den konkrete aktion er rettet imod opgaveskrivning på modul 1, hvor de studerende arbejde med analyse og bearbejdning af sygeplejeteori udmyntet i en 5 siders individuel skriftlig opgave.
Aktionen indeholder: undervisning i analyse, individuel vejledning i analyse og feedback. Aktionens medlemmer er studerende, undervisere i sygepleje på modul 1 samt projektgruppen.
Aktionen forløber to gange i 2013 på to hold modul 1 studerende. Aktionens data samles gennem analyse af undervisningsprogrammer, udvalgte opgaver afleveret af studerende. Observationer af vejledning og undervisning samt interview med undervsere.
Aktionens erfaringsdannelse er støttet igennem Teamdrøftelser og bearbejdsning i det kollegiale fællesskab
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1331/12/13

Emneord

  • metodelære
  • curriculum
  • tekstanalyse
  • sygeplejetori
  • Virginia Henderson
  • sygeplejerskeuddannelsen modul 1