Dannelse i dagtilbud: En begrebshistorisk undersøgelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 blev dannelse for første gang en del af formålet med vuggestuer og børnehaver. Dette projekt undersøger, hvilken rolle begrebet dannelse har spillet og hvad det kan betyde i en dagtilbudskontekst i dag. Det kvalificerer hermed arbejdet med dannelse i dagtilbud. Det er projektets tese, at begrebet tidligere har været knyttet til skolen, mens vuggestuer og børnehaver fokuserede på udvikling og omsorg, men at begrebet blev lanceret som et modspil til læring, der var blevet et nøglebegreb i dagtilbud med indførelsen af læreplaner i 2004.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2331/12/25

Emneord

  • Børn og unge
  • dannelse
  • dagtilbud
  • den styrkede pædagogiske læreplan
  • begrebshistorie
  • professionscirkler