Projektdetaljer

Beskrivelse

Dannelsesperspektivet er under pres i konkurrencestaten. De pædagogiske professioner er underlagt politiske reguleringer der i tiltagene grad har fokus på læring - det gælder især dagtilbud, SFO og folkeskolen og er lovmæssigt udmyntet.
Det primære fokus på læring med henblik på at forbedre den strukturelle konkurrenceevne, er imidlertid et grundlæggende opgør med den dannelsestænkning der har været set som et ideal siden oplysningstiden - formuleret af især Kant og Rousseau. Her er fokus på menneskets egenværdi og følgelig afvises det kategorisk at gøre mennesker til et middel alene eller at se opdragelsen som en tilpasning til en tilfældig historisk samfundsorden.
Det dilemma opleves af professionerne som et krydspres mellem på den ene side dannelse og omsorg og på den anden læring og dokumentation. Projektets formål er, overfor professionerne, at klargøre og at håndtere dette dilemma.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1431/12/15

Emneord

  • dannelse
  • konkurrencestaten
  • myndighed
  • integritet
  • identitet
  • globalisering
  • professionsuddannelser
  • politik
  • motivation