Dannelseskaravanen

  • Iversen, Dorthe Christiane Zinck (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Konsulent i Dannelseskaravanen”, finansieret af Socialministeriets satspulje. Konsulentfunktionen omhandler igangsætning af dannelses- og værdiprocesser indenfor institutionsområdet, hvor jeg havde ca. 40 oplæg om dannelse indenfor skole, børnehave og SFO regi. Her var det arrangementer med personale eller sammen med personale og forældrebestyrelse/skolebestyrelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/0301/06/06