Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse: - Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  • Lyhne, Jørgen (Projektdeltager)
  • Langhoff Nielsen, Anna Marie (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udvikling af materiale til brug ved beskrivelse af udvikling på ni forskellige udviklingsområder. Materialet anvendes til at opnå indsigt i personens udvikling. Der udarbejdes udviklingsprofil, baseret på omfattende spørgeskema, samt en kvalitativ udviklingsbeskrivelse. Materialet anvendes til at dokumentere og kvalificere den pædagogiske indsats.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1231/12/14

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Dansk Psykologisk Forlag (Projektpartner)
  • Landsbyen Sølund (Projektpartner)