Danske Turisme Kompetencer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Uddannelse målrettet turisterhvervet.

Lægmandssprog

Om Danske Turismekompetencer
Danske Turismekompetencer tilbød målrettede kursusforløb og efteruddannelse til danske turismevirksomheder.

Danske Turismekompetencer var et kompetenceprojekt, der havde som mål at tilbyde målrettede kursusforløb og efteruddannelse til danske turismevirksomheder for derved at bidrage til vækst og udvikling i turismen. Projektet var medfinansieret af EU's Socialfond med kr. 11.032.169 og løb i perioden 02.12.2015 – 29.02.2020.

Målgruppen for projektet var SMVer med vækstmål og direkte salg til turister, og projektets geografiske områder var Jylland, Fyn og Bornholm. Undervisningen var gratis, deltagerne betalte via deres tid. Der er gennem perioden gennemført 117 kompetenceforløb, 779 virksomheder har medvirket og i alt 3044 ledere og medarbejdere har været på kursus.

Baggrunden for projektet var den flotte fremgang i dansk turisme, som bragte nye vækstmuligheder, men også skærpede turisterne krav til oplevelser, service, fleksibilitet og digitalisering. Som turismevirksomhed kan det være vanskeligt at finde tid til at tage på væksteventyr, når dagene går med at sikre driften og styre uden om hverdagens udfordringer. Danske Turismekompetencer havde derfor som mål at hjælpe turisterhvervet med at få større del i væksten ved at tilbyde målrettede kompetenceforløb til ledere og medarbejdere i netop det, der kan styrke jeres virksomhed.
AkronymDTK
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/12/1529/02/20

Samarbejdspartnere

  • Dansk Kyst- og Naturturisme (leder)