De Digitale Dage på UCN 2013

 • Larsen, Bruno (Projektleder)
 • Jackson, Walter Terry (Projektleder)
 • Jensen, Charlotte Heigaard (Projektdeltager)
 • Carstens, Jesper (Projektdeltager)
 • Carlsen, Mads (Projektleder)
 • Alon, Shlomo Nevo (Projektleder)
 • Nissen, Søren Bülow (Projektleder)
 • Hansen, Ole Gade (Projektleder)
 • Svidt, Kjeld (Projektdeltager)
 • Thygesen, Maria Kaa (Projektdeltager)
 • Christensen, Søren (Projektdeltager)
 • Knudsen, Kim (Projektdeltager)
 • Møller, Hans Ulrik (Projektdeltager)
 • Ringtved, Ulla Lunde (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

De Digitale Dage 2013

De Digitale Dage på UCN” er et langsigtet samarbejde mellem UCN, AAU, Tech College Aalborg, EUC Nord og SmartCityDK, der sigter på at samle nordjysk byggeri om videndeling, udvikling og udbredelse af Det Digitale Byggeri.
Arrangementet var 2013 større end tidligere år, og på 3 intensive dage samlede de nordjyske byggeuddannelser sig med mere end 500 studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner omkring vidensdeling, udvikling og udbredelse af kendskabet til det digitale byggeri på en fælles platform.
Som cases på De Digitale Dage i år var to nordjyske byggeprojekter under behandling. Det ene projekt var opførelsen af et sundhedshus i Pandrup efter bæredygtighedsstandarden DGNB. Det andet projekt var en energirenovering af Østermarksskolen i Aars.

De studerende fra jordemoderuddannelserne blev sat i spil. Hermed fik vi fokus på tilgængelighed, anvendelighed og indretning af undersøgelses- og behandlingsrum ud fra medarbejder og borgerperspektiv.

Medarbejderperspektivet havde fokus på: Teknologiunderstøttelse, Arbejdsmiljø og organisering af arbejdet, omgivelsernes tilgængelighed og anvendelighed og Tværfaglighed.
Borgerperspektivet havde fokus på: Omgivelsernes tilgængelighed og anvendelighed, Mulighed for aktivitet, Indretning af omgivelser, herunder særlige hensyn til målgruppen, både psykosociale, fysiske og etiske hensyn.

Internationalt perspektiv på De Digitale Dage
I år deltog 30 studerende og 5 undervisere fra 4 europæiske university colleges - Grækenland, Tjekkiet, Holland og Litauen. De studerende indgik både i casene og i workshops på lige vilkår med de øvrige studerende.

Igen i år involverede vi vores datamatikerstuderende i et forsøg på at imødegå de mange teknologiske udfordringer i den digitale kommunikation. De overvågede processer og værktøjer og kom med nye bud på systemer og værktøjer.

Desuden fokuserede 7 workshops på en række konkrete tværfaglige problemstillinger: Bæredygtigt byggeri, Planlægning, Logistik og metoder, Digitale gadgets, Tekniske installationer, Bærende konstruktioner og Industrialiseret byggeri.
I nogle af workshoppene blev der arbejdet med opgaver stillet af casedeltagerne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/04/1312/04/13

Emneord

 • jordemoderuddannelsen
 • brugerdreven innovation
 • ingeniøruddannelsen
 • bygningsinformatik
 • konstruktioner
 • bæredygtigt byggeri
 • bæredygtighed
 • renovering
 • energieffektiv
 • energirenovering
 • nybyggeri
 • sundhedshus
 • erhvervsuddannelser
 • bygningskonstruktør
 • arkitektur
 • tømrer
 • murer
 • datamatiker
 • ingeniør