Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er en udløber af og opfølgning på ph.d. projektet De 'vanskelige' drenge i klasserummet. I ph.d. projektet undersøges det, hvilken betydning lokale forhandlinger af populær maskulinitet har for læringsadfærd og for drenges opfattelse af skolens læringsdagsorden. Dette opfølgende projekt har et validerende og perspektiverende sigte i forhold til hovedundersøgelsen. Den perspektiverende interesse har været at undersøge, hvordan eksempler på forskellige pædagogiske initiativer rettet mod de lavtpræsterende drenge har potentiale til positivt at påvirke læringsadfærd og præstationsmotivation.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1731/12/18