De studerendes forudsætninger, forventninger og viden om læreruddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Debatten om læreruddannelsens kvalitet, status og rekrutteringsvanskeligheder har i de seneste år præget mediebilledet på det uddannelsespolitiske område.
Årsagerne til frafald på læreruddannelsen er bl.a. undersøgt og diskuteret af Danmarks Evalueringsinstitut (2013): https://ufm.dk/publikationer/2013/filer-2013/frafald-pa-laereruddannelsen.pdf.
Samtidig viser rekordindskrivning af studerende på videregående uddannelser sammenhængen mellem konjunktur og de unges lyst til uddannelserne.
Problematikker omkring studerendes uddannelsesvalg og frafald er generelt præget af stor kompleksitet og vil næppe kunne reduceres til enkelte variable såsom faldende prestige, løn og social status, selvom det af og til kan fremstå således i mediebilledet. Med dette i mente er der brug for mere viden om de nye studerenes egne rationaler, interesser og forståelse af læreruddannelsen. Projektets ambition er at bidrage til forståelsen af rekrutteringsproblematikken ikke fra et kvantitativt perspektiv, men gennem en kvalitativt baseret beskrivelse af de studerendes ønsker, forestillinger og rationaler i valget af læreruddannelsen - set ud fra et sociologisk perspektiv.
Metodisk er projektet baseret på en survey-undersøgelse blandt alle 1. årsstuderende i efteråret 2020, efterfulgt af en række interviews med udvalgte studerende.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/2018/12/20

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • læreruddannelsen
  • forudsætninger
  • sociologisk positionering
  • nye studerende

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.