De substantiverede participiers pædagogik - analyse af en tværprofessionel diskurs vedr. udsatte børn og unge

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i diskursanalyser af en bred, tværprofessionel vifte af tekster vedr. ”de marginaliserede”, ”de kriminalitetstruede”, ”de belastede”, ”de udstødte” etc. skal projektet undersøge, hvorvidt disse substantiverede participier kan siges at udgøre kernen i et egentligt paradigme vedr. udsatte børn og unge. Projektet skal undersøge, hvad der i så fald kendetegner dette tværprofessionelle paradigme, dets sprog, dets virkelighedsopfattelse og ikke mindst de diskursive rammer, det sætter for den praktiske indsats for udsatte børn og unge.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1031/08/12

Emneord

  • pædagogik