Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at skabe stærke decentrale musikalske læringsmiljøer, hvor børn og ung får adgang til musikfaciliteter og inspireres, motiveres, udvikles, støttes og bringes videre til næste trin i de musikalske fødekæder. De musikalske læringsmiljøer styrkes ved at kombinere pædagogisk ekspertise og musikfaglig ekspertise på nye måder. I projektet inddrages studerende fra Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) og pædagogstuderende fra Professionshøjskolen Absalon. Der tages afsæt i erfaringer, der er indhentet af klubpædagoger og klubledere i Roskilde i forbindelse med deres arbejde med projektet ’Musikstarter’, samt erfaringer indhentet af RMC i forbindelse med deres arbejde med Musikbunkeren i Gentofte. Projektet indeholder en undersøgelsesfase, en udviklingsfase og en
opsamlingsfase. Afslutningsvist publiceres erfaringerne bl.a. i et musikpædagogisk inspirationsmateriale, der udbredes regionalt og nationalt. Ligeledes udfærdiges der samarbejdsaftaler mellem de implicerede institutioner, hvori økonomisk bæredygtige modeller rammesættes med henblik på at drage nytte af de kompetencer konservatoriestuderende og pædagogstuderende kan bidrage med i klubregi. Projektet er støttet af Statens Kunstfond
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/12/1901/01/22

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Børn og unge
  • Æstetik, design og medier