Delprojekt 1: Betydningen af de sundhedsprofessionelles kompetencer: Demensbyens betydning for en hverdag med værdighed, tryghed og selvbestemmelse.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette delprojekt har til formål at undersøge samspillet mellem de sundheds¬professionelles kompetencer og mulighederne for en værdig og meningsfyldt hverdag for personer med demens. Delstudiet indgår i et forskningsprojekt, hvor betydningen af demensbyens nye rammer og nye tilgange udforskes.

• I delprojektet indgår en procesevaluering, hvor implementeringen af de nye rammer og nye tilgange følges empirisk. Implementeringspro¬cesserne beskrives og diskuteres herefter ved brug af casestudier samt forandrings- og implementeringsteorier.

• Delprojektet anvender praksisnære metoder til udvikling, erfaringsop¬samling og refleksion med henblik på at sikre en fortløbende kompetence¬udvikling og udarbejdelse af undervisningsmateriale.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato09/01/1731/12/20

Samarbejdspartnere

  • Syddansk Universitet
  • Social- og Sundhedsskolen Fyn
  • Svendborg Kommune (leder)