DELTAG - Lærende arbejdsfællesskaber i ældreplejen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Danmark står aktuelt med en massiv rekrutteringsudfordring i den kommunale ældrepleje. Nye analyser peger på, at denne udfordring fremover vil vokse. Samtidig med personalemangel har vi imidlertid også et arbejdsmarked, hvor en stor gruppe borgere har svært ved at finde varigt fodfæste på trods af historisk høj beskæftigelse. Det aktuelle rekrutteringspres i ældreplejen udgør således en unik mulighed for kritisk at gentænke de barrierer, der i dag eksisterer for adgang til deltagelse i arbejdsfællesskaber.

Formålet med dette projekt er at skabe ny viden på tværs af social- og sundhedsuddannelser (sosu), kommunale praksisser og humanistisk forskning om, hvad der skal til for at øge adgangen til arbejdsfællesskaber i ældreplejen på en socialt bæredygtig måde, dvs. holdbart både for den enkelte og for kvaliteten i plejearbejde, samt at videreudvikle eksisterende indsatser i forlængelse af denne viden. I projektet samarbejder Lolland Kommune, Sosu Nykøbing Falster, Aarhus Kommune, Sosu Østjylland, Aalborg Universitet og Professionshøjskolen Absalon i tvær-organisatoriske og (tvær)regionale læringscirkler, der er en metode til at undersøge erfaringer og udvikle handlemuligheder i praksis informeret af teori og begreber fra forskning.

Teoretisk bidrager projektet ved at videreudvikle begrebet om læringsmiljø i et tværorganisatorisk perspektiv og i relation til overskridelse af etablerede barrierer for deltagelse. Hermed revitaliserer projektet teori om arbejdspladslæring i relation til plejearbejde – et område der generelt har fået sparsom forskningsopmærksomhed. Endvidere bidrager projektet med en videreudvikling af læringscirkler som en metode til samproduktion i praksis-forsknings-samarbejder.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/2330/04/26

Samarbejdspartnere

  • Aalborg Universitet
  • Lolland Kommune
  • Aarhus Kommune
  • SOSU Øst
  • Professionshøjskolen Absalon (leder)
  • SOSU Nykøbing Falster