Deltagelsesmuligheder og barrierer for uddannede socialrådgivere med etnisk minoritetsbaggrund og mulighederne for at gøre og tage ansættelse efter endt socialrådgiveruddannelse.

Projektdetaljer

Beskrivelse

På baggrund af vores igangværende projektets primære og sekundære empiri kan vi se, der er et videnshul i forhold til at forstå hvilke betingelser, der har betydning for at den studerende med etnisk minoritetsbaggrund tilvælger beskæftigelse inden for integrationsområdet efter endt studie og med hvilke begrundelser, de fx fravælger ansættelsesforhold inden for det øvrige sociale arbejdsmarked. Til- og fravalg, der vil kunne spille en rolle både i forhold til integration og ekskluderende og inkluderende virksomhed på et dansk arbejdsmarked samt i forhold til deres deltagelses- og positioneringsmuligheder i et mere samfundsmæssigt perspektiv.
Vi befinder os desuden i en samtid, hvor integrationspolitiske mål afspejler visioner om integration i lyset af brede virksomhedsrettede indsatser (Regeringen, 2017, 2019), hvorfor det er interessant og relevant at undersøge netop disse studerendes betingelser og valg.

Undersøgelsens/Projektets genererede viden vil kunne bruges til at reflektere over inkluderende og ekskluderende handlemuligheder og -barrierer for etniske minoritetsgrupper og deres deltagelse i professionsuddannelsen til socialrådgiver og vil kunne bidrage til didaktiske strategier på socialrådgiveruddannelsen, øvrige professionsuddannelser og EVU i forhold til planlægning, undervisningsforløb og klasserumsledelse. Ligesom undersøgelsen vil kunne generere viden i forhold til et dansk arbejdsmarkeds inkluderende og ekskluderende virksomhed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/01/2031/12/21