Projektdetaljer

Beskrivelse

Hybrid undervisning er en organiseringsform, der særligt under og efter corona-epidemien har fået opmærksomhed. På administrationsbacheloruddannelsen er det besluttet, at undervisningen organiseres hybridt med net- og matrikelstuderende som deltagere i samme synkrone læringsrum gennem særligt opsatte undervisningslokaler - hvilket vi kalder hybrid organiseret undervisning. Hybrid organiseret undervisning har ikke en entydig definition, men spænder fra en forståelse af det hybride som et rent it-teknisk aspekt af læring, hybrid-as-blended, til en didaktisk designet hybride læringsrum; Hybrid Spaces (Eyal & Gil 2021).
Projektet fokuserer på de studerendes deltagelsespraksisser og -baner i den hybridt organiserede undervisning. Projektet søger dermed at bidrage til, hvordan fysiske og digitale læsringsrum kan indrettes og didaktiseres for at understøtte aktive deltagelsespraksisser hos såvel net- og matrikelstuderende i primært synkrone læringsaktiviteter.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2231/12/23

Emneord

  • professionsdidaktik
  • hybride læringsrum