Deltagerstyret problemorienteret projektarbejde 2 test forløb 4.sem TVM, pædagogiske udviklingsprojekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er intentionen, at der nuværende 4. semester på TVM uddannelsens omlægges til et sammenhængende forløb, der strækker sig over hele semesteret, kun afbrudt af en 3-ugers praktikansøgningsperiode. Rammen for forløbet er det deltagerstyret problemorienterede projektarbejde (jf. bla. Lars Ulriksens beskrivelse heraf i ”God undervisning på de videregående uddannelser”). Forløbet er tænkt som en pilot/test af fordele og ulemper ved denne undervisningsform fremfor et modulopsplittet semester. Formålet er at efterspore om:
• kvalitet og dybde i læring øges
• øget studieintensitet ved at de studerendes motivation og ansvar for egen læring stimuleres
• en bedre føling og berøring med de studerendes faglige udvikling over tid
• et mindre og mere fleksibelt tidsforbrug fra involverede undervisere
• større fleksibilitet og mulighed for øget tværfaglighed og valgfrihed (specialisering)
• større ekstern synlighed og engagement i samfund som brancher.
Kort titelproblemorienteret projektarbejde
AkronymDPP
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato27/01/2004/10/21

Emneord

  • Medier, kommunikation og sprog
  • Sociale medier
  • video