Demens som lidelsestema - curriculumudvikling i sygeplejerskeuddannelsen

  • Naldahl, Karin (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Artikel til Publikation
Artiklen tager afsæt i behovet for demensundervisningen i sygeplejerskeuddannelsen - grundet befolkningens tiltagende aldring og heraf et nationalt sundhedsfagligt og sundhedspolitisk fokus på demensområdet (Den Nationale Handlingsplan for demens 2010). Artiklen udfolder budskabet i min poster Demens som lidelsestema - curriculumudvikling i sygeplejerskeuddannelsen (http://www.videnscenterfordemens.dk/uddannelse/demensdagene// Posterpris 2011) - med argumentation for de diadaktiske overvejelser vedr. demensundervisning i modul 7, sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring. Der sættes et særligt fokus på de studerendes læringsforudsætninger og de rammemæssige forhold - med placering af demensundervisningen i et modul, båret af humanvidenskabelig teori . Ligeledes vil der være fokus på læringsmål og læreproces, herunder betydningen af en æstetisk tilgang med brug af bl.a. narrativer i undervisningen. Demens som lidelsestema knyttes yderligere til en spirende international forståelse af omsorg for svært demente som en palliativ omsorg. Endeligt bliver udvalgte forhold med betydning for sygeplejerskeuddannelsen kort diskuteret. Fx betydningen af syn på demenssygdoms- og demenskriteriebegrebet samt sygeplejerskens rolle for demenslidende og deres pårørende i fremtidens sundhedsvæsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato09/01/1131/01/12