Demokratiske deltagelsesprocesser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er i disse år i mange kommuner et fokus på hvordan socialt entreprenørskab og særligt socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til at integrere udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Det er i særlig grad den samfundsmæssige økonomiske gevinst som er i fokus når borgere flyttes fra ”passiv forsørgelse” til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet.
I den internationale forskning i Socialt Entreprenørskab, Social Innovation og SocialØkonomiske Virksomheder er der et særligt forskningsfelt omkring SE og SØV som ”schools of democracy”. Blandt forskere er der en særlig opmærksomhed på de demokratiske deltagelsesprocesser, som et vigtigt og måske overset perspektiv i forhold til de økonomiske og arbejdsmarkedsintegrerende sider af SE, SI og SØV.

I Silkeborg kommune har man i november 2015 vedtaget en ”Strategi for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg 2015-2020- vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst” (Silkeborg, 2015).
Målsætningen i strategien er at etablere 150 arbejdspladser til borgere med andre problemer end ledighed i social økonomiske virksomheder inden 2020.
Projektet vil dels kortlægge feltet for socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune og dels skabe ny viden om deltagelsesdemokratiske processer i udarbejdelsen og udrulningen af strategien.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/17

Emneord

  • socialt udsatte
  • socialt entreprenørskab
  • arbejdsmarkdet
  • socialøkonomiske virksomheder