Demonstrationsskoleprojekt. Fagdidaktisk it-anvendelse i grundskolen

  • Kjærgaard, Hanne Wacher (Projektdeltager)
  • Nissen, Alice (Projektdeltager)
  • Rasmussen, Knud (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ministeriet for Børn og Undervisning har igangsat udviklingen af e-læringsmoduler som et initiativ, der skal fremme integrationen af it i grundskolen:

”En række korte e-læringsmoduler skal understøtte lærernes fagdidaktiske brug af it. De skal opdatere deres viden og give dem mulighed for at arbejde med konkrete eksempler på, hvordan it kan integreres i fagene.

Modulerne tager afsæt i Nye Fælles Mål for elevernes it- og mediekompetencer og kan frit hentes på internettet til selvstudie. Modulerne kan også benyttes af kommuner og andre som led i interne workshops og andre former for efteruddannelse af lærere.”

(www.uvm.dk [1])

Det Nationale Videncenter for e-læring har udviklet 13 moduler hertil, CELM har forestået faglig, fagdidaktisk kvalitetssikring
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato08/09/1031/12/10

Emneord

  • e-læring
  • web 2.0
  • interaktive systemer