'Den åbne skole' i et inklusionsperspektiv

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med folkeskolereformen indføres i august 2014 en længere og mere varieret skoledag. Et af elementerne heri er ’Den åbne skole’, hvor skolen åbner sig mod lokalsamfundet og indgår i et forpligtende samarbejde med lokale foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsliv. Et sådant samarbejde skal understøtte elevernes læring og trivsel, samt styrke den lokale sammenhængskraft.

Projektet vil besvare forskningsspørgsmålet: ”Hvordan fungerer samarbejdet mellem skole og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv set i et inklusionsperspektiv?” Herunder vil projektet undersøge, hvordan et børneperspektiv på trivsel indgår i de voksnes overvejelser om åben skole, samt hvilke overvejelser om, hvordan den åbne skole kan fremme den lokale sammenhængskraft, der findes hos de involverede aktører.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1431/12/16

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Den åbne skole