Den børnefaglige undersøgelse - Krydsfeltet i den sociale praksis på området for børn og unge med hadnicap og deres familier

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets fokus er den børnefaglige undersøgelse på området for børn og unge med handicap. Formålet er at undersøge den sociale praksis i krydsfeltet Serviceloven, den organisatoriske kontekst, aktørernes forståelse af barnets handicap og dets betydning for barnets behov samt socialrådgiverens afvejning af disse, når der arbejdes med den børnefaglige undersøgelse. Projektet froventes at give et indblik i den kommunale praksis på området, herunder bidrage med viden om det socialfaglige skøn som det udfoldes i beslutningsprocessen samt hvilke handicapforståelse som kommer til udtryk.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1528/02/17