Den digitale klasse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets dobbelte sigte:
1) at uddanne folkeskolelærere der kan forstå og afkode de nye teknologier og at kunne udnytte de nye teknologiers didaktiske muligheder.
2) at udvikle læreruddannelsen og undervisernes IT- didaktiske kompetencer i et professionsrettet perspektiv.
Projektet sigter mod at kvalificere uddannelsestilbuddet gennem øget fokus på nye metoder med henblik på opgaveløsning, opgavetyper, videndeling, herunder anvendelse af nye teknologier, der kan imødekomme de studerendes digitale kreativitet og potentiale. Projektet ”den digitale klasse” har til formål at undersøge og udvikle forskellige virtuelle læringsmiljøers mulighed for at skabe en højere grad af refleksion i undervisningen og vejledningen og derved også en styrket professionsidentitet.

• 8 undervisere, hvoraf én er projektkoordinator.

Indgår i samarbejde med ”Partnerskab om børn og unge med udsyn” Et kommunalt projekt involverende Silkeborg Kommune, Microsoft, Århus Universitet, Læreruddannelsen i Silkeborg, PSHs forskningschef, Andreas Rasch-Christensen, samt rektor Harald Mikkelsen, som har sæde i projektets styregruppe.

Relevans ift. VIAs strategier og visioner:
Imagine VIA 2020, jf. anbefalingerne i rapporten ”VIA ifølge omverden”
PSHs strategiplan, citat: ”Styrkelse af de studerendes udvikling af professionskompetencer”, herunder ”udvikle og udfordre egen professionelle praksis” PSH arbejdstidsaftale; jf. udviklingsmodellen, hvorunder man vil kunne ”afprøve nye metoder til opgaveløsning, herunder fordelingen af opgavetyper og anvendelse af nye teknologier”

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1231/12/12

Emneord

  • e-læring
  • læreruddannelsen
  • web 2.0