Projektdetaljer

Beskrivelse

Det strategiske projekt 'Den digitale pædagoguddannelse' skal understøtte VIAs overordnede digitaliseringsstrategier i forhold til udvikling af digitale læringsmiljøer i pædagoguddannelsen herunder implementering af digitale undervisningsmaterialer. Samtidig er målet at projektet mere implicit bidrager til pædagoguddannelsens videns og færdighedsmål omhandlende digital dannelse, digital kultur og digitale medier.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1431/12/15