Den fagdidaktiske satsning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Med skolereformen og de forenklede fælles mål stilles lærerne over for nye udfordringer. Fra politisk hold har man ønsket at løfte kvaliteten af børnenes læring gennem en læringscentreret undervisning, hvor læringsmål er klart for alle, og målene er rettet mod udvalgte kompetenceområder. I kølvandet på reformerne er der opstået et behov for støtte til at udvikle en undervisningsplanlægning, som er organiseret omkring mål. I satsningen Fagdidaktik arbejder vi med systematiske undersøgelser af:
  1) Hvordan kan man gennem interventionsprocesser støtte lærere i at udvikle deres fagdidaktiske kompetence til at planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning, hvor der er sammenhæng mellem mål, aktiviteter og fagdidaktisk grundlag

  Desuden har vi fokus på faktorer, som fremmer eller hæmmer, at disse kompetencer er i spil også efter interventionens ophør.

  Satsningen arbejder både med interventionsprojekter og analytiske projekter. Interventionsprojekterne sigter mod at støtte lærere i udvikling af deres undervisningspraksis i forhold til aktuelle problemer, som de oplever i deres daglige virke. De analytiske projekter har til formål at understøtte og udvide nogle af disse interventioner.

  I interventionsprojekterne indgår forskere i et samarbejde med et lærerteam omkring planlægning af konkrete undervisningsforløb, der skal gennemføres som en del af den almindelige undervisning. Projekterne er udformet med afsæt i et konkret undervisningsproblem og helst med udgangspunkt i situationer, som er typiske i lærernes arbejde. Der er særligt fokus på at inddrage idealprincipper inden for faglig undervisning og på elevernes læringsudbytte.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1330/06/16

  Emneord

  • undervisning
  • professionel udvikling
  • læring
  • didaktik
  • danskfaget
  • matematikfaget
  • natur/teknik
  • naturfagsdidaktik
  • naturfagsteam