Den globale værdikæde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sigtet med projektet er, at forbedre nordjyske virksomheders konkurrenceevne gennem analyser af og forbedret positionering i deres globale værdikæde. Skal regionen fastholde industri og arbejdspladser kræver det nye innovative svar, ikke mindst hvis der skal fastholdes beskæftigelse til alle medarbejderkategorier. En væsentlig forudsætning herfor er virksomhedens evne til at indgå i globale værdikæder med salgsaktiviteter, forskning og udvikling, egen produktion, eller indkøb. Mere specifikt er målene for projektet:
1. At formidle, tilpasse og nyttiggøre forskningsresultater til nordjyske virksomheder så hurtigt som muligt og til gavn for regionens konkurrenceevne, erhvervsliv og beskæftigelse.
2. At gennemføre en række interventions- og udviklingsprojekter i samarbejde med ca. 20 nordjyske virksomheder.
3. At udvikle et kompetenceudviklingsprogram, som gøres tilgængeligt for hele regionen – og specifikt for de deltagende virksomheder, som støtte for de planlagte interventioner
4. At systematisere erfaringer samt udvikle metoder og modeller tilpasset den nordjyske region og som kan overdrages til de videnformidlere (erhvervschefer, konsulenter og brancheorganisationer) som specifikt servicerer den nordjyske region
5. Give et struktureret og empirisk funderet input til diskussionen omkring fremtidige regionale rammebetingelser for produktion og produktionsudvikling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1131/12/13

Samarbejdspartnere

Emneord

  • value chain management
  • global
  • værdikæde
  • supply chain