Den pædagogiske anvendelse af De nationale test - pilotprojekt i dansk og engelsk

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fokus i pilotprojektet er en erfaringsopsamling fra 4 udvalgte skoler, hvor spørgsmålet rejses, hvordan de nationale test anvendes fremadrettet af skolens lærere i undervisningen. Desuden rejses spørgsmålet, om det er nødvendigt at have indsigt i og forståelse for opbygningen af testene og sammenhænge mellem testresultater, profilområder og testenes emneområder og trinmål.
Pilotprojektet skal tilvejebringe systematiserede tilbagemeldinger fra møder mellem UC faglærere og faglærere på udvalgte skoler med henblik på at få indblik i, hvordan lærere forbereder de nationale test, hvordan de forstår testresultaterne og de standardiserede tilbagemeldinger, og hvordan de efterfølgende anvender testresultaterne i undervisningen. Møderne omfatter interview med den enkelte lærer, observerende deltagelse i diskussioner i fagteams og i klasseteams samt interviews med skoleledere.
Pilotprojektet udarbejdes i et integreret samarbejde mellem to professionshøjskoler, VIA og UCC, idet
VIA varetager de nationale test i engelsk og UCC de nationale test i dansk.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1130/06/12

Emneord

  • folkeskolen
  • nationale test