Den sårbare gravide og fødende med angst eller depression.

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Ca. 6000 nybagte mødre får hvert år en fødselsdepression. Samtidigt er antallet af indløste recepter på et SSRI præparat steget med over 900% (?) eller en faktor 10 over en periode på, hvilket tyder på at et stigende antal kvinder når en depression eller depressionslignende tilstand under graviditeten eller som en efterfødselsreaktion .Det er imidlertid et meget dårligt belyst område, både med hensyn til omfang og behandlingstilbud, ligesom mange kvinder sandsynligvis går rundt med ubehandlet depression.

  Der er således tale om en udfordring i velfærdssamfundet og Metropol har ambitionen om at bidrage til at forny og udfordre velfærdssamfundet og dets opgaveløsninger. Her er et presserende og et stigende problem, som der bør fokuseres på for at velfærdssamfundet kan give mulighed for en sund familiedannelse.

  Formålet med projektet er følgende:
  1. Et systematisk litteraturstudie til belysning af den eksisterende viden om graviditet, fødsel og depression og angst med hensyn til årsag, forløb og behandling.
  2. At få belyst omfanget af gravide og nyblevne mødre som er i medicinsk behandling for fødselsdepression/angst
  3. Hvilke behandlingstilbud får kvinder med fødselsdepression / angst i Danmark?
  4. Hvordan oplever kvinder med fødselsdepression at være gravide og få barn, hvad har udløst depressionen og hvilke behandlingstilbud får de reelt?
  5. At afdække om nye behandlingsinitiativer kan foreslås på baggrund af litteraturstudie og den kvalitative undersøgelse?
  6. Formidling og implementering.


  Der er noget viden om hvilke kvinder der er udsat for depression og angst i forbindelse med graviditet og fødsel. Det kan f.eks. dreje sig om kvinder med tidligere depression men andre psykologiske og sociale forhold har betydning.
  En del af forklaringen skal måske også findes i det moderne samfunds krav til individet om selvrealisation, initiativ og succes, som individet måske reagerer på med depression.

  Graviditet er en udviklingsdynamisk periode med en psykologisk åbenhed hos den gravide, der giver plads til bearbejdning af egen opvækst og til at indgå i relation med barnet. Dette kan for nogle dog være konfliktudløsende og udløse forskellige grader af psykisk reaktion.

  Samfundets krav om individets eget ansvar for egen lykke og succes harmonerer ikke særligt godt med en sårbar periode i livet hvor man får børn, og alligevel skal leve op til samfundsmæssige og egne forventninger om succes og karriere.

  Med hensyn til opsporing og diagnosticering pågår der internationalt og også i Danmark en diskussion af screening med eksempelvis Edinbrugh Postnatal Depression Scale (EPDS-skalaen) og screeningens muligheder og begrænsning i forhold til gravide.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato03/01/1131/12/17