Den socialpædagogiske relation med de svageste brugere

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet søger en beskrivelse af filosofien Gentle Teaching relateret til andre aktuelle vinkler i socialpædagogikken og arbejdet med mennesker med varig nedsat funktionsevne så som: Anerkendende pædagogik, neuropsykologi, selvbestemmelse og partner kompetencer. Ligeledes sigter projektet i relation til dette mod at opsamle og formidle Best Practice på området via observationer og fortællende interviews samt med inddragelse af studerende i egne udviklingsprojekter
Antal timer tildelt til projekt: 200 i 2008 og 200 i 2009
Projektet starter september 2008 – til januar 2010 med mulighed for forlængelse i relation til de studerendes fortsatte arbejde med udviklingsprojekter i specialiserings perioden
Forventede samarbejdspartnere er bosteder i Landsbyen Sølund og VIIS i Skanderborg kommune
Forventet produktet af projektet er 1. en artikel omhandlende den socialpædagogiske relation med specielt fokus på Filosofien Gentle Teaching. Evt en bog med illustrative fortællinger af best practice, gerne suppleret af video illustrationer. Samt implementering af erfaringerne med de studerendes udviklingsprojekter i undervisningen på pædagoguddannelsen i Gedved.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato20/08/12 → …

Emneord

  • anerkendelse
  • dannelse
  • specialpædagogik