Den synlige og opsøgende sygeplejerske

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelser viser, at socialt udsatte borgere er interesserede i at gøre en indsats for at forbedre deres helbred – samme undersøgelser viser også, at socialt udsatte ikke har særlig stor tillid til sundhedssystemet, men når sundhedspersoner knyttes til det sociale arbejde kan tilliden opbygges.
Samtidig står sundhedsvæsenet overfor et paradigmeskifte, fra hvor borgeren tidligere kom til sundhedsvæsenet, blev indlagt og modtog behandling, til i dag hvor mange sengepladser er nedlagt, og kun de allermest syge bliver indlagt i væsentlig kortere tid en tidligere. Paradigmeskiftet smitter af på sygeplejersker og andre fagpersoner ansat i og udenfor sundhedsvæsenet, idet de i langt højere grad end tidligere må yde forebyggende og sundhedsfremmende arbejde udenfor hospitalet.
Formålet er at skabe viden om, hvordan socialt udsatte enlige dansktalende mødre vil bruge en sygeplejerske, hvis hun er synlig og kommer som et tilbud i deres nærmiljø
Formålet er at kunne pege på interventioner som ville kunne styrke socialt udsatte familiers sundhed. Fokus vil være, hvad sygeplejersken kan gøre selvstændigt samt i samarbejde med andre faggrupper. Fokus vil også være på, hvilke faggrupper og hvad der skal samarbejdes om.
Formålet er at skabe viden om hvordan sygeplejersker kan være synlig og opsøgende selvstændigt og i samarbejde med andre, i det nye paradigme i sundhedsvæsenet.
Formålet er at pege på ændringer og tiltag i sygeplejerskeuddannelsen, således at uddannelsen i højere grad matcher det nye paradigme.
Formålene forventes først at være indfriet i 2018.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1701/08/18

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • aktionsforskning
  • kvalitativ forskning
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • sundhedsfremme
  • forebyggelse
  • socialt udsatte
  • enlige mødre