Projektdetaljer

Beskrivelse

Behovet for online-undervisning under Covid-19-nedlukningerne har vist behovet for didaktisk at udforske undervisningsformer der indeholder onlineundervisning.

I forskningsfeltet Design af online og hybride læringsmiljøer har vi fokus på læreprocesser og undervisning med digitale ressourcer og teknologier. Det gælder f.eks. i relation til tilstedeværelseundervisning samt net- og hybride undervisningsformer. Forskningen bidrager til at udvikle og kvalificere digitale læringsressourcer og undervisningspraksisser som inddrager digitale teknologier. Det kan f.eks. være læringsmiljøet i grundskolen, professionsuddannelser samt efter- og videreuddannelse.

Forskningen i feltet er centreret omkring:
- Learning Design metodologier
- Blended undervisning,
- Flipped learning og flipped classroom
- Hybrid- og HyFlex undervisning,
- Microlearning/Microcredentials
- MOOC’s
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2230/06/25

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.