Designing 21st century nursing education by integrating adaptive learning technologies

Projektdetaljer

Beskrivelse

NURSEED er et innovativt forsknings- og udviklingsprojekt, som skal udvikle fagligt indhold til en adaptiv digital læringsplatform (Rhapsode™) og udvikle det didaktiske design for undervisningen på sygeplejerskeuddannelsen, så den bliver mere differentieret og praksisorienteret, og med bl.a. mere simulationsundersvisning. Det vil sikre en bedre læring, dygtigere studerende og forebygge frafald. Det nye undervisningskoncept vil integrere fysiske og virtuelle læringsmiljøer på nye måder, og undervisningen bliver dataunderstøttet på baggrund af informationer fra læringsplatformen, som underviserne kan bruge i deres planlægning og opfølgning. Interventionen i projektet gælder de naturvidenskabelige fag såsom anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Det er med dette projekt første gang, at denne adaptive digitale læringsteknologi udvikles og implementeres på en fuld videregående uddannelse. Det sker i samarbejde med teknologiproducenten Area9 Lyceum, som er en verdenskendt dansk EdTech virksomhed. Partnere i projektet er derudover DTU og Holbæk Kommune.

Projektet forløber over en fireårig periode i 2020-2024. Innovationsfonden har investeret 16 millioner kroner i projektet.
Projektet er forankret i Center for Sygepleje, og projektleder er Werner Sperschneider wesp@pha.dk
AkronymNURSEED
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/2029/02/24

Samarbejdspartnere