Projektdetaljer

Beskrivelse

’Det Dobbelte Blik’ er et udviklingsprojekt, der skal udbrede viden fra et femårigt forskningsprojekt fra Roskilde Universitet, og handler om at minimere udfordringer og samtidig understøtte styrkepotentialet hos børn og unge. Det dobbelte blik er ikke et koncept, men et grundlæggende mindset, der kan kombineres med og styrke allerede kendte metoder i den daglige praksis.

Formålet med projektet er at udbrede mindsettet om ’Det Dobbelte Blik’ i praksis til socialrådgivere, pædagoger, lærere, plejefamilier og andre, der arbejder med udsatte børn og unge. Projektet udvikler en platform på Professionshøjskolen Absalon, der konkret implementerer mindsettet i praksis gennem uddannelses- og udviklingsforløb på socialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelsen og i kommuner for pædagogiske konsulenter, socialrådgivere, tilsynskonsulenter, lerede og andre relevante faggrupper.

Projektet udføres som et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, en forskergruppe fra Roskilde Universitet og Socialt Udviklingscenter SUS, med finansiel støtte fra Det Obelske Familiefond.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1801/08/20