Det er in at være ude - pædagogik i natur og udeliv

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Men mange undersøgelser peger også på, at børn opholder sig ude og benytter natur og udeliv meget mindre end tidligere. En igangværende norsk undersøgelse viser, at børn med mange timers udeleg i børnehaven er mere koncentrerede, mindre hyperaktive og fungerer bedre socialt, hvilket også har en positiv indvirkning i børnenes videre skoleliv.

Danske børn har en institutionaliseret barndom og det er altså centralt, at institutionerne og personalet prioriterer natur og udeliv i børnenes institutionstimer.
Derfor har vi på University College Nordjylland søsat projektet ” Det ska´ være in at være ude - Pædagogik i natur og udeliv”, som skal skabe grobund for mere og kvalificeret natur og udeliv i en travl institutionshverdag. Vores overordnede intention er, at pædagogstuderende, i samarbejde med uddannelse, institutioner og pædagoger, skal være nyskabende og nytænkende i forhold til området og specifikt ift. det kommende læreplanstema, som omhandler ”natur, udeliv og science”. Dette gennem deltagelse i ca. tre workshops på pædagoguddannelsen i Thisted samt feltarbejde ude i institutionerne.
Vi forventer, at de deltagende institutioner undervejs og efterfølgende vil opnå et større og mere nuanceret fokus på kvaliteter og muligheder ved brugen af natur og udeliv i deres pædagogiske praksis samt opnå kompetencer og redskaber, som retter sig mod det kommende læreplanstema.
Vi forventer ligeledes, at de studerendes læringsudbytte profiterer af samarbejdet med praksis, og at de derved opnår større forståelse af koblingen mellem teori og praksis.
Projektet afholdes i efteråret 2018 i uge 40-47 med oplæg, feltarbejde, undervisning og workshops.
Kort titelPædagogik i natur og udeliv
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/01/1831/12/18