Det konvergente læringsrum

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
Projektet har sit afsæt i et desk research-arbejde som har afsøgt mulige relevante teorier og begreber til beskrivelse og forståelse af det rum, der antages at opstå som en følge af stadig mere teknologimættede klasserum og studerende, som er stadig mere ”på”: Det konvergente læringsrum. I projektet konstitueres dette gennem de studerendes skrivebord og de programmer og værktøjer, den enkelte studerende har valgt at benytte i sin læring.

Det konvergente læringsrum er opstået som resultat af udviklingen i anvendelsen af nye, digitale medier i såvel formelle som uformelle læringssammenhænge, hvor man kan tale om, at de studerende har fået et PLE – Personal Learning Environment. Her har den studerende mulighed for at konstruere sit eget læringsmiljø og således bringe sin personlige læringsværktøjskasse med ind i de forskellige læringskontekster i uddannelsen. Dette er netop, hvad vi i projektet forstår ved det konvergente læringsrum: En samling af personlige læringsværktøjer, der indgår i en social kontekst, og som er mobile, dvs. kan anvendes på forskellige fysiske lokaliteter og kombineres med anvendelse af institutionelle, virtuelle læringsrum.

Formål
Formålet med projektet er at afprøve forskellige didaktiske tilgange, som i højere grad tager højde for, at studerende medbringer deres egne teknologier og inddrager deres personlige læringsrum og netværk. Behovet for nye tilgange til begreber som fx valgfrihed, læringsressourcer og deltagerbaner kalder på nye didaktikker, så der kan opnås størst mulig overensstemmelse mellem de studerendes verdener og forventninger og underviserens mål og planlægning. Derved har projektet også som mål at påvirke den pædagogisk-didaktiske udvikling på professionsuddannelserne.

Metode
Aktionsforskningsmetoder anvendes til at definere og afprøve de variable, som antages at konstituere det konvergente læringsrum, som det kommer til udtryk i professionsuddannelser. Der er således i projektet etableret en forskergruppe, som arbejder teoretisk og analytisk med projektets indhold og data, og en medforskergruppe bestående af 5 undervisere og hold på forskellige uddannelser. Disse mødes og arbejder gennem stormøder, hvor der begrebsudvikles, hvor empiri og analyser heraf præsenteres, og hvor de konstituerende begreber udvikles.

Resultater
Projektet er et ”work in progress”, som fortsætter i 2014, men foreløbige resultater omfatter en beskrivelse af indikatorer og variable, som antages at være konstituerende. Disse afprøves i undervisningsforløb, og der pågår indsamling af empiri gennem cases fra de deltagende uddannelser og spørgeskemadata fra studerende.
Perspektiver
Gennem en beskrivelse og begrebsliggørelse af det konvergente læringsrum gives der mulighed for udvikling af nye didaktikker, som kan skabe rammerne for en øget overensstemmelse mellem de studerendes verdener og forventninger og underviserens mål og planlægning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1231/12/15

Finansiering

  • VIA University College
  • CELM - videncenter for e-læring og medier

Emneord

  • læringsstile
  • didaktik
  • konvergentlæringsrum
  • teknologiske lærings midler
  • innovativ undervisning
  • moderne undervisning
  • moderne læring

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.