Det kulturelt mangfoldige institutionsliv i 0.klasse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det kulturelt mangfoldige institutionsliv i 0.klasse er igangsat med henblik på at kunne identificere dilemmaer, udfordringer, succeser og mønstre i hvordan kulturel mangfoldighed opleves, skabes og kommer til udtryk i grundskolens 0-klasse og SFO med et særligt fokus på forældre- samarbejdet og relationen.
Projektet har til formål at optimere og kvalificere mangfoldigheden i samarbejdet mellem skole, SFO og forældre. Således at diversitet kommer til udtryk og opleves ligeværdigt i skolens virke, og dermed styrker engagement og ejerskab blandt forældre.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1431/12/15

Emneord

  • interkulturelle forhold
  • social inklusion
  • kultur
  • identitet
  • feltarbejde
  • integration