Det mobile uddannelseslaboratorium

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrunden for projektet er, at medier fylder en stadig større rolle i børn, unge og voksnes liv, i identitetsdannelse og selvudtryk/kultur.
Pædagogers kerneopgave er at fremme udvikling hos målgruppen og medierne har et stort og i mange tilfælde uudnyttet potentiale i denne sammenhæng. Problemstillingen er at pædagoger i for ringe grad er klædt på til at inddrage digitale medier i deres praksis. Mange pædagoger viger tilbage fra at anvende digitale medier og kommer derfor ud af takt med børn og unge, der færdes hjemmevant i den digitale verden. Pædagogerne er derfor ikke i stand til at støtte og styrke udvikle udviklingen af børns digitale mediekompetencer.
Vi oplever samtidig, at vores studerende i høj grad anvender digitale medier og en intention i dette udviklingsprojekt er, at de studerende gennem samarbejdet med pædagogisk praksis kan bidrage til at stimulere og udvikle området. I fokus er her, hvordan de digitale medier kan berige allerede eksisterende metoder og strategier i pædagogisk praksis. En hyppig bekymring blandt pædagoger er, at medierne erstatter pædagogiske aktiviteter fremfor at supplere og kvalificere.
Projektets ide er at udvikle og kvalificere anvendelsen af medier i pædagogisk praksis – med særligt fokus på smartphones og tablets. Dette skal ske i et samarbejde mellem pædagoguddannelsen og pædagogisk praksis. Projektet indeholder følgende grundelementer;
•Research; det skal i udgangspunktet undersøges i hvilket omfang og hvordan et udsnit af pædagogiske institutioner anvender medier som en del af deres pædagogiske arbejde.
•State of the art indenfor det pædagogiske område undersøges. Der tænkes her på forskning og publikationer i faglige tidsskrifter.
•Kompetenceudvikling af projektets deltagere. Der tænkes her på tilegnelse af konkrete håndværksmæssige kompetencer i forhold til anvendelse af smartphones og tablets.
•Kompetenceudvikling af studerende på grunduddannelsen som en del af eksisterende undervisningsforløb. Der kan som et led i undervisningsforløb tilrettelægges projekter i samarbejde med institutioner, hvor undervisningen faciliterer studerendes anvendelse af medier i mindre pædagogiske forløb.
•Formulering af projekter i samarbejde med pædagogiske institutioner. Omdrejningspunktet i disse projekter vil være at eksperimentere med hvordan medier kan bruges som redskaber i forhold til arbejdet med pædagogiske indholdsplaner, læreplaner og andre definerede krav til det pædagogiske arbejde.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1201/12/13

Emneord

  • digital kommunikation
  • IPads
  • smartphones
  • digitale kompetencer
  • digitale medier
  • digital dannelse