Det personlige udskrivningsbrev – virker det? Undersøgelse af epilepsihospitalet Filadelfias implementering af ny praksis ved udskrivning af patienter og deres overgang fra patient til borger. En kvalitativ, fænomenologisk undersøgelse af patienter ved epilepsihospitalet Filadelfias oplevelse af deres udskrivning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Parallelt med udsendelse af den obligatoriske epikrise(SST 20xx) tog Filadelfia i foråret 2015 initiativ til udvikling af en ny praksis med udlevering af et personligt brev til alle patienter i forbindelse med deres udskrivning fra Epilepsihospitalet Filadelfia.
Filadelfias ny praksis for udlevering af udskrivningsbrevene har indtil videre været tænkt ud fra en organisationssammenhæng, hvor medarbejderne, dvs. sundhedspersonalet, har gjort sig tanker om, hvad de kunne forestille sig, at patienten kunne have brug for af information om sin indlæggelse, udskrivning og tiden derefter i overgangen fra at være patient og til at være borger. Samtidig har Filadelfia et ønske om at anlægge et patientperspektiv og derudfra undersøge virkningen af deres nye initiativ, konkrete praksis og dermed virkning. Perspektivet skal medvirke til at opnå viden om, hvorvidt målgruppen, dvs. patienter, reelt modtager en information, som de kan anvende efter deres udskrivelse.
Forskningsprojektets formål er at undersøge, hvordan voksne patienter og børn med epilepsi indskrevet på epilepsihospitalet Filadelfia oplever det personlige udskrivningsbrev, som udleveres i forbindelse med udskrivningssamtalen efter endt indlæggelse. Projektet vil samtidig undersøge, hvilken betydning det personlige udskrivningsbrev har for brugerens hverdagsliv (daglige livsverden) i hjemmet i overgangen fra brugeren er patient til vedkommende er borger i eget hjem.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/03/17