Det professionelle samarbejde om børns sprog i overgangen fra børnehave til skole

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det professionelle arbejde med børns sprog herunder deres skriftsprog starter i børnehaven og fortsætter i indskolingen. Flere undersøgelser peger imidlertid på, at vigtig viden om børns sprog ofte går tabt i barnets overgang mellem dagtilbud og børnehaveklasse/skole. I dette projekt sættes der fokus på pædagogers og børnehaveklasselederes samarbejde om børns sprog og på arbejdet med tidlig skriftsprog i børnehaven og børnehaveklassen. Projektet indledes af en kvantitativ afdækning (spørgeskema udsendt til samtlige børnehaver og børnehaveklasser i praktikkredsen for Pædagoguddannelsen i Holstebro), som efterfølges af en kvalitativ udforskning (observationer af tidlig skriftsprogarbejde i en børnehave). Studerende fra Pædagoguddannelsen i Holstebro deltager i projektet som led i deres udannelse. Projektet afsluttes med en Temadag for praksisfeltet omhandlende analyseresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt ny viden om tidlig skriftsprog. Der vil desuden blive udviklet kursusmateriale vedr. tidlig skriftsprog.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1031/12/11

Emneord

  • indskoling
  • børnehaver

Projekter

Skriftsprogstilegnelse i overgangen mellem 0. klasse og 1. klasse

Birkbak, P.

01/08/1031/12/11

Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation