Det sociale arbejdes dilemma mellem modernisering og anerkendelse, når samfundets svageste er målgruppen. Ph.d.-projekt.

  • Nørgaard, Britta (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Min interesse er fokuseret på forhold omkring det møde, der finder sted mellem professionsudøvere - bredt forstået - inden for det sociale, sundhedsfaglige og pædagogfaglige felt og den enkelte "udsatte" medborger, f.eks. den enkelte handicappedes, kronisk syges og ældres oplevelse af mødet, hvor mit fokus vil ligge på anerkendelse som et væsentligt element for selvværdsoplevelse og identitetsarbejde. Mit fokus vil dels ligge på det erhvervede handicap eller situationen med alvorlig sygdom, hvor forskydning eller tab af ens selvforhold og ens oplevelse af autonomi ses, dels ligge på det arbejde, som foregår for at yde omsorg, støtte til generhvervelse af færdigheder, pædagogiske udvikling mm gennem mødet med professionelle, og hvordan den professionelle erhverver sig de nødvendige forudsætninger for at indgå i dette arbejde.

Mødet mellem den professionelle og det menneske, der har behov for omsorg, støtte eller udviklingsstøtte bæres ideelt set af kommunikation, anerkendelse og respekt. Er disse træk i mødet under pres i velfærdssamfundet anno 2010, og i hvilket omfang lykkes det den professionelle verden at italesætte disse bærende værdier, så de indgår i den professionelles refleksioner og læreprocesser? Og i hvilket omfang omsættes disse værdier til praksis gennem bl.a. kommunikation? Og hvordan gøres disse værdier til en del af en uddannelse?

I det kommunikative møde er der essentielle værdier på spil. Løgstrup angiver det som afgørende, hvordan tonen ”stemmes”, men desværre opleves ofte en moralsk krænkelse, idet man ikke nødvendigvis i sin entré i den kommunikative relation mødes med den sociale og moralske anerkendelse, som man forventer, og som man oplever sig fortjent til. Honneth anser det for empirisk godtgjort, at det specielt er underprivilegerede, der mødes på en krænkende måde. Der vil derfor være grund til at antage, at disse overvejelser kan genfindes i mødet mellem den professionelle og nogle brugere
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1131/08/15