Det socialretlige skøn på beskæftigelsesområdet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at undersøge sagsbehandleres retsanvendelse og retsskabelse i første instans retspraksis på beskæftigelsesområdet. Projektet bidrager til juridisk forskning ved at skabe empirisk viden på det socialforvaltningsretslige område. Projektets teoretiske afsæt er retsfeministisk ny-materialisme. I forskningsprojektet vil jeg forene en synkron retsdogmatisk analyse af retsregler med en diakron kvalitativ undersøgelse af den lokale afgørelsespraksis i en kommune. I den retsdogmatiske analyse vil jeg undersøge det skønsmæssige råderum med afsæt i de love der er relvante for området, det vil sige: Aktivloven, Beskæftigelsesindsatsloven, Retsikkerhedsloven, Forvaltningsloven, Persondataloven og Offentlighedsloven. Ud over lovene indgår lovforarbejderne. Jeg vil kombinere den retsdogmatiske analyse med en kvalitativ undersøgelse af en kommunal praksis med henblik på at undersøge, hvordan materielt-diskursive tilblivelser finder sted i praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1701/02/21