Det tredje læringsrum. Hvordan kan virkeligheden indgå i fysioterapeutuddannelsen?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund for projektet
Projektet arbejder ud fra en hypotese om, at der er et uudnyttet læringspotentiale i feltet mellem teoretisk og klinisk undervisning. Det uudnyttede læringspotentiale ligger i at udvikle og etablere nye læringsformer, som tager udgangspunkt i at skabe større grad af transfer i den teoretiske undervisning ved at etablere autentiske setttings for de studerende med involvering af patienter og borgere i undervisningen.

Formål
Formålet med projektet er at undersøge hvordan et tredje læringsrum kan træne fysioterapeutstuderendes professionelle kompetencer.
Vi vil undersøge hvilke læringspotentialer, der ligger i feltet mellem teoretiske og klinisk undervisning og hvordan uddannelsen og praksis kan udvikle nye læringsformer i dette 3. læringsrum.

Metode
Projektet arbejder ud fra en kvalitativ tilgang med afsæt i en dialogisk aktionsforskningsmetode.
Aktionerne i dette projekt er at udvikle og implementere nye praksis situationer i den teoretiske undervisning. Forskningen består i at evaluere og beskrive de nye tiltag og undersøge læringspotentialet i disse.

Resultater
Foreløbig tyder resultaterne på, at de studerende lærer meget - både generiske og faglige kompetencer. Resultaterne viser også, at den organisatoriske ramme for aktionerne er helt afgørende for de studerendes læring, men også at de studerende lærer meget i rummet sammen med andre studerende, hvor der ikke er en underviser til stede. Det skaber en særlig tryghed at lære sammen med andre ”ligestillede” studerende, da det giver mod til at fejle og lære af sine fejl. Vores hidtidige erfaringer viser også, at ressourceforbruget ift. planlægningen fuldt ud står mål med læringsudbyttet for de studerend
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1531/12/16

Emneord

  • læring
  • det tredje læringsrum
  • teori praksis læring
  • transfer
  • sammenhæng mellem teori og praksis
  • peer learning
  • autentiske settings i teoriundervisningen