Projektdetaljer

Beskrivelse

Vi arbejder altid med repræsentationer i matematik. Vi vil gerne undersøge, hvordan elever i folkeskolen får bedst udbytte af matematiske repræsentationer.
Vi vil også undersøge, om det har betydning hvilke repræsentationer eleverne benytter.I projektet bygger primært på tre centrale matematikdidaktikkeres teori om sammenhæng mellem matematiske repræsentationer.
Jerome Bruners teori om repræsentationer i de tre faser:
a) Den enaktive fase
b) Den ikoniske fase
c) Den abstrakte fase
Raymond Duvals register-teori, med fokus på samtidige
repræsentationer.
Jo Boalers teori der bygger på growth- og fixed mindset og
ser matematikken som ”a set of beautiful connections” - altså
at det netop er sammenhængene mellem delene, der
egentlig er matematikken.
Det, der står centralt i de tre teorier, er sammenhængen
mellem repræsentationerne. Singapore Math er kendt for
konsistent at benytte visuelle repræsentationer. Vi vil
undersøge, hvad der sker med elevers læring, når
undervisningen understøtter brug af visuelle
repræsentationer i samspil med andre repræsentationer som
fx symboler. Vi regner med at kunne bruge og undersøge
elementer fra Singapore Math og trække på erfaringer fra
andre projekter, der bygger på Singapore Math.
Bag alt dette ligger en forståelse af matematikfaget som et
kreativt fag.
Forskningsspørgsmål
Hvordan udvikler elever repræsentationskompetence med
henblik på at kunne begå sig hensigtsmæssigt i situationer
med matematik?
Hvilken forskel er der på elevers læring, i forhold til i hvilken
grad de inddrager visuelle elementer i deres løsningsproces
Forventede resultater
Med udgangspunkt i vores valgte forskningsvinkel er det
vores forestilling, at elever, der aktivt arbejder med at forstå
sammenhængene mellem de repræsentationer, de møder i
undervisningen lærer mere og bliver mere kreative i deres
løsningsstrategier end elever, der ikke finder
sammenhængen mellem repræsentationerne.
Særligt forventer vi at se, at når elever arbejder bevidst med
visuelle elementer, som øger dette elevernes forståelse for
matematik og dermed deres læring.

Nøgleresultater

Vi forventer, at vores nye viden om undervisning som
inddrager det visuelle element vil kunne bidrage til at flere
elever klarer sig bedre i matematikundervisningen.
Desuden håber vi at vores projekt kan inspirere
matematiklærere i folkeskolen til at benytte flere visuelle
repræsentationer hensigtsmæssigt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/01/2031/12/21

Samarbejdspartnere

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • sammenhængen mellem repræsentationer
  • matematikundervisning
  • visuelle elementer
  • repræsentationer
  • Skoler, fag og institutioner
  • Matematik
  • repræsentaioner
  • visuelle elementer

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.