Dialogisk praksis

Projektdetaljer

Beskrivelse


Vamdrup skole gennemfører et organisatorisk kapacitetsløft ved at udføre en kæde af prøvehandlinger med udvalgte klasser og tilknyttede lærere på klassetrin 3, 5 og 7, hvorefter erfaringerne spredes gennem co-teaching og didaktiske workshops på tværs af teams.

Lærerne arbejder i prøvehandlingen målrettet med udvikling af egne færdigheder og erfaringsudveksling gennem praktiseret co-teaching med udvalgte eksterne didaktiske eksperter, så de opnår indsigt i og afprøvet evidensbaserede metoder og tilgange, der styrker skolen til at støtte elever med mere omfattende personlige, sociale, faglige og emotionelle problemstillinger.

Lærerne på Vamdrup skole skal i de kommende år arbejde videre med de gode erfaringer fra co-teaching-ekspertisen i indskolingen, så de løfter skolens evne til at levere undervisnings- og læringsformer, der gør lærerne i stand til at omfavne elever med komplekse og uforløste lærings- og støttebehov gennem målrettet arbejde med elevernes selv-regulering, relationer, trivsel, personlig udvikling og læringsudbytte.


I skoleåret 2021-22 etablerer Vamdrup Skole en struktureret process i samarbejde med UCL Center for Undervisningsmidler sammen med kompetencehuset Styrkeakademiet for at bistå med prøvehandlingen
om kvalitetssikring, formidling af evidensbaserede undervisningsmetoder og pædagogiske tilgange samt evaluering.

I skoleåret 2022-23 støtter UCL afholdelsen af workshops for at sikre, at vi får spredt kompetenceløftet til alle relevante medarbejdere, så vi opnår det fornødne ejerskab i dem fremadrettede proces.

UCL sikrer den praksisrettede evaluering.
Kort titelDP
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2130/06/23

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • legende læring
  • formativ feedback
  • co-teaching
  • Inkluderende Læringsmiljøer
  • styrkepædagogik