Didaktisk laboratorium i religionsfaget

Projektdetaljer

Beskrivelse

I dette LULAB vil vi på tværs af to læreruddannelser, Læreruddannelsen i Nr. Nissum og Læreruddannelsen i Silkeborg, udvikle et didaktisk laboratorium i skolefaget Kristendomskundskab/religion. Vi vil involvere de studerende som ”forskere” i praksis, i udviklingen af praksis samt på skolens ”øvebane”. Vi tager udgangspunkt i en eksisterende religionsdidaktisk model, som vi vil anvende og udvikle. De to hold studerende fra de to LU-steder bringes sammen mhp. vidensdeling og udvikling af deres religionsdidaktiske professionalisme. Overordnet kan laboratoriet skærpe de studerendes professionelle myndighed og være en ”øvebane” såvel for de studerende som for os læreruddannere mhp. en styrkelse af undervisningens dobbeltdidaktiske sigte. Desuden er vores ønske at kvalificere de studerendes fagdidaktiske samtaler og således integrere praksisnær viden i undervisningsfaget.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2101/08/22

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • religion
  • didaktik