Projektdetaljer

Beskrivelse

I programmet for Digitalt Didaktisk Design er vi optaget af didaktik og design af læringsforløb og læreprocesser i forbindelse med den del af undervisningen, hvor digitale resurser og teknologier anvendes. Det være sig i tilstedeværelsesundervisning og i ”det virtuelle læringsrum”. Gennem projektaktiviteter er vi interesserede i at generere viden om hvordan forskellige designs for læring kan bidrage til at facilitere læreprocesser for deltagerne.

Begrundelsen for at tale om didaktisk design snarere end didaktik kan være, at der lægges ekstra stor vægt på procesdimensionen, der kendetegnes ved iteration og kreativitet. Didaktisk design kan anskues som proces-design for læring. Design er mere end rutinemæssig planlægning og formning og har et større kreativt potentiale ift. at konfigurere emergerende didaktiske samspil, der understøtter kompleks læring.

Vi er optaget af netop det digitale perspektiv ved design for læring og inddragelse af teknologi i en undervisningspraksis, men vi har også fokus på hvordan det bringes i spil. Vi har også et fokus på de roller og relationen, der indgår i designprocessen og afviklingen af det digitale didaktisk design. Derudover er vi nysgerrige på begreberne design og didaktik og deres indbyrdes relation og overlap. Vi beskæftiger os med følgende spørgsmål i såvel teoretiske (litteraturlæsning mv.) som empiriske undersøgelser:

• Kompetenceudvikling og learning design – hvordan kan man metodisk støtte undervisere i at arbejde med udvikling af deres undervisning og digital didaktisk forandring af praksis gennem design?
• Hvilken rolle spiller teknologiforståelsen i digitale designs?
• Hvilken betydning har det om deltagerne har/ikke har et reflekteret teknologisyn?
• Teoretiske perspektiver og rammer til studier af learning design-projekter og –aktiviteter
• Nytænkning af praksis i forhold til at inddrage teknologi i sin praksis, f.eks. hvordan får man via læringsdesign undervisere til at udfordre systemerne og teknologien.
• At se sig selv som underviser gennem mediering - hvordan kan det ændre undervisning eller preformance?

Nøgleord: Læringsdesign; digitale læringsressourcer; virtuelle læringsrum; teknologiforståelse; kompetenceudvikling.

Konkret arbejder vi lige nu ud fra 3 individuelle cases, hvor vi undersøger hvordan forskellige former for understøttelse af undervisernes undervisningspraksis kan bidrage til udviklingen af en model for læringsdesign, der skaber rum for udvikling, mulighed for afprøvning og evaluering af et digitalt didaktisk design, og samtidig skaber en forandring i undervisernes tænkning og praksis ved integration af it.
Med udgangspunkt i 3 cases beskrives hvordan undervisere stilladseres i udviklingen af deres praksis, når de integrerer teknologi med henblik på at udvikle en model for arbejdet med læringsdesigns.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1731/01/18

Emneord

  • forskning
  • læring
  • kompetenceudvikling
  • blended learning
  • virtuel læring
  • aktionsforskning
  • didaktik

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.