Digital innovation i byggebranchen - med afsæt i brugerdreven innovation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Innovationscamp på tværs af Tre uddannelser - datamatiker, energiteknolog og bygningskonstruktør. Campen foregår over et døgn, hvor der sættes
fokus på kreative idéer og hvor der arbejdes med innovation. Målet er at skabe unikke og anderledes løsningsforslag, som kan bruges i praksis – det kan være i forhold til produkter, designs, koncepter, social innovation og meget mere.
På campen tages der afsæt i konkrete problemstillinger formuleret af udvalgte virksomheder inden for overskriften Digital innovation i byggebranchen.

Styregruppen bag campen har opstillet følgende kriterier:
a. Vi ønsker, at de studerende udvikler kompetencer indenfor kreativitet, innovation og entreprenørskab. Dette gøres bedst ved at arbejde med det i praksis.
b. Fagspecialister er involveret for at komme tættere på realiserbare produkter / produktideer.
c. Virksomheder for at gøre det realistisk.
d. På tværs af uddannelser for at fremme kreativiteten.
e. Dommerkomiteen forventes at se på innovationens nyhedsgrad, ”værdi”, samt det videre udviklingspotentiale, altså i hvor høj grad indeholder den pågældende ide yderligere muligheder og forretningsmæssig værdi. Værdi er ikke nødvendigvis i kr. og nyhed er ikke nødvendigvis set i forhold til verden, men kan være for den pågældende kontekst. Yderligere kan der lægges vægt på hvor langt ideen er udviklet mod ”færdigt” produkt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/10/1205/10/12

Emneord

  • casestudie
  • digital innovation
  • innovation i byggebranchen
  • brugerdreven innovation
  • innovation
  • tværfagligt samarbejde
  • kreativitet
  • entreprenørskab
  • nytænkning