Projektdetaljer

Beskrivelse

I pilotprojektet Digital læsning og fagportaler undersøger vi realiserede læsepraksisser på mellemtrinnet i fagene dansk, historie og kristendomskundskab i klasserum, hvor lærere underviser med digitale læremidler i form af fagportaler.

Målet for projektet er at kortlægge eksisterende viden på området og indsamle eksempler på praksisser med digital læsning på fagportaler i dansk og kulturfagene historie og kristendomskundskab på mellemtrinnet. På baggrund af undersøgelsen ansøges om et større signaturprojekt med deltagelse af Nationalt Videncenter for Læsning, Læremiddel.dk og de seks professionshøjskoler.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2230/06/23