Digital teknologiforståelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Samfundets generelle digitalisering aktualiserer forståelse, kompetencer og viden om digitale teknologiers indvirkning på vores arbejds- og privatliv. Det kalder på, at uddannelsesinstitutionerne uddanner dimittender, der agerer digitalt myndigt i deres fremtidige praksis.

I forskningsfeltet Digital teknologiforståelse har vi fokus på teknologiforståelsens etablering som et nyt fagområde i professionsuddannelser og professioner. Vi har dermed fokus på de digitale aspekter af fagligheden. Digital teknologiforståelse som fagområde står på skuldrene af forskellige eksisterende fagtraditioner såsom datalogi, design og designprocesser og teknologifilosofi. I koblingen af de eksisterende fagligheder nødvendiggøres et oversættelses- og udvælgelsesarbejde således at der opstår et givende samspil med professionsfaglighederne.

Forskningsfeltets arbejde er centreret om følgende interessefelter/perspektiver:

- Undervisning i professionerne, der allerede centrerer sig om teknologiforståelse
- Mødet mellem teknologiforståelse og de eksisterende professionsfag
- Teknologiforståelse i praksis
- Teknologiforståelsesdidaktik og -pædagogik
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2226/06/25

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.