Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet “Digital transformation: teknologiforståelse og digitale kompetencer” er forankret i regi af ’VIA Digitalt Aftryk’. ‘VIA Digitalt Aftryk er et program, der har til formål at give VIA et digitalt løft til gavn for studerende, undervisere og øvrige medarbejder og ikke mindst VIAs aftagere.

VIAs studerende skal dannes og uddannes til fremtidens digitaliserede samfund og arbejdsmarked, og i det regi skal VIA styrke viden om og kompetencer i forhold til forståelsen og anvendelsen af digitale teknologier.

Forskningsprojektet er udviklet ud fra et behov for at analysere organisationens digitale transformation indenfor teknologiforståelse samt hvilke digitale kompetencer studerende (og undervisere) bør have for at imødekomme fremtidens digitale arbejdsmarked, ligesom forskningsprojektet skal omfavne VIAs strategiske satsning.

Forskningsprojektet arbejder med følgende overordnede forskningsspørgsmål:
Hvordan kvalificeres og forankres professionsrettet digital teknologiforståelse?
Hvilket ønskes besvaret gennem disse underliggende forskningsspørgsmål:
* Hvordan definerer vi et professionsrettet teknologiforståelsesbegreb?
* Hvordan opnår vi som professionsuddannelse kompetencer, der gør os i stand til at se ’med’ og ’på’ teknologierne?
* Hvordan udvikler (og forandrer) vi professionsuddannelsernes teknologiforståelse?

Til forskningsprojektet er etableret en tværfaglige forskningsgruppe. Forskningsgruppen er sammensat af forskere på tværs af uddannelser og fagområder med henblik på at styrke eksisterende og ny forskning i og omkring digital transformation, og herunder kobler sig på eksisterende videnproduktion i VIAs forskningscentre.

Indledningsvis beror sammensætningen af forskningsgruppen på en bredt fagligt repræsenteret bruttoliste af udpegede forskningsmedarbejdere, som har deltaget i to indledende workshops. De to workshops har været grundlæggende for skitseringen af forskningsprojektets problemformulering. Efterfølgende er etableringen af den mindre tværfaglige forskningsgruppe udpeget. Forskningsgruppen er forankret i VIAs eksisterende videns arkitektur mhp. kvalitetssikring af forskningsprocesserne, samt sikre at den viden, der allerede findes i VIAs forskningsmiljøer, stilles til rådighed for forskningsgruppen.

Forskningsprojektet arbejder med cases, som bæres ind i projektet af forskningsgruppens deltagere, samt cases fra udvalgte uddannelser ift. at sikre bredden. Indsatser etableret under Indsatsområde 1: “ Digitale læringsformer, læringsmiljøer, kompetencer og dannelse” i ‘VIAs Digitale Aftryk’ vil bidrage med viden fra indsatsernes resultater. Fund fra projektet “Indsats 1.3: Teknologiforståelse, indsigt og dannelse“ danner ligeledes grundlag for data ift. forskningsprojektet.

Gennem projektet forventes det at VIA bliver klogere på begrebet teknologiforståelse i en professionsrettet kontekst, samt bidrage til hvorledes digitale kompetence for undervisere og studerende kan understøtte VIAs strategiske satsning med fokus på digitalisering som en integreret og naturlig del af udviklingen af uddannelser. Dette vil være med til at muliggøre dannelse og uddannelse af studerende med en stærkere digital profil end nuværende.

Der har været forskere med fra følgende forskningsmiljøer, som også repræsenterer følgende uddannelser og bidrager med cases:

Program for Læring og IT (LIT), Teknologi & Læring i IT-afdelingen, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, Program for sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik, Program for klinisk sygepleje, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, Læreruddannelsen i Silkeborg, Pædagoguddannelsen Horsens, Læreruddannelsen, Software engineering i Horsens. 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/08/2031/07/22

Emneord

  • digitalisering
  • digital myndiggørelse
  • digital dannelse
  • digitale kompetencer
  • digital kompetenceprofil
  • digital transformation
  • professionsuddannelser
  • profession
  • teknologiforståelse

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.