Digital transformation: Teknologiforståesle og digitale kompetencer (Digitalt aftryk)

Projektdetaljer

Beskrivelse

en tværfaglige forskningsgruppe vil forske inden for digitale kompetenceprofiler for undervisere og studerende, der understøtter og komplementerer hinanden. Samtidig vil der være et fokus på kompetenceprofilernes samspil med teknologiforståelse, indsigt og dannelse, som vil medvirke til at klæde de studerende på til en digital praksisvirkelighed (Indsats 1-3 under indsatsområde 1). Forskningsgruppen forventes endvidere at yde sparring i forhold til de øvrige indsatser under indsatsområde 1.

Forskningsgruppen opererer inden for et overordnet tema omkring: ”Hvordan forenes digital, teknologisk kyndighed og myndighed i og med praksis (professions praksis og uddannelses praksis)?” Med fokus på forskning i krydsfeltet mellem teknologiforståelse og digitale kompetenceprofiler. ​

Målet er at samle forskere på tværs af uddannelser og fagområder (og eksterne samarbejdspartnere fra den private og offentlige sektor) med henblik på at styrke eksisterende og ny forskning i og omkring digital transformation (praksis, profession, teknologi), herunder afdække den eksisterende videnproduktion i VIAs forskningscentre. Forskningsgruppen forankres i VIAs eksisterende vidensarkitektur mhp. kvalitetssikring af forskningsprocesserne, samt at sikre, at den viden, der allerede findes i VIAs forskningsmiljøer, stilles til rådighed for forskningsgruppen.

Projektet er forankret under forskningsprogrammet Læring og IT, som ligger under Forskningscenteret for Pædagogik og dannelse, som Andreas Rasch-Christiansen er forskningschef for.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/01/2131/12/21